Lihatlah betapa susahnya orang yang tidak dapat melihat! Dia tidak tahu di  mana menapakkan kakinya, tidak melihat apa yang ada di hadapannya, tidak dapat membedakan warna atau pemandangan yang indah dan yang buruk, tidak dapat mengambil faedah ilmu dari kitab yang dibacanya, dan tidak dapat mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT di alam semesta. Juga, dia tidak merasakan maslahat atau mudharat dirinya sendiri. ...